Usługi badawczo-rozwojowe

Przekrój usług R&D

 

PROJEKTOWANIE MECHANICZNE

Projektowanie mechaniczne jest dedykowaną dla przemysłu usługą, w ramach której opracowujemy projekt techniczny oraz dokumentację wykonawczą urządzeń i mechanizmów. Bierzemy również udział w nadzorze wykonawczym oraz wdrażaniu produkcji.

ELEKTRONIKA

Potrafimy zaprojektować i wytworzyć elementy elektroniczne, które wykorzystujemy do systemów sterowania w realizowanych przez nas projektach urządzeń i aparatury badawczej.

MODELOWANIE I BADANIA

Wykorzystując aparaturę pomiarową oraz wiedzę teoretyczną z zakresu mechaniki, informatyki, automatyki i sterowania przeprowadzamy badanie istniejących obiektów (inżynieria odwrotna) oraz tworzymy własne narzędzia do symulacji i optymalizacji. Dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do modelowania dowolnych układów, ze szczególnym uwzględnieniem budynków. Jesteśmy w stanie przeprowadzić identyfikację budynku, zbudować jego model numeryczny oraz z wykorzystaniem autorskich narzędzi opracować optymalny plan modernizacji. Kładziemy nacisk na maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Realizacje

Go to top